SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilir bir dünya için

Sürdürülebilir kalkınma

ONUR GRUBU, gelecek nesillere zarar vermeden mevcut neslin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı kalmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk stratejimizde, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınmasına yönelik 17 küresel hedefe güvendik. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, farklı topluluklarda, ülkelerde ve bölgelerde insanların refahını ve yaşam kalitesini eşitlemek ve başkalarını olumsuz etkilemeden daha fazla büyümeyi sağlamak için uluslararası kabul görmüş bir eylem çağrısıdır.

Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma, mal ve kaynakların üretim ve tüketimindeki değişiklikler yoluyla çevresel etkinin acil bir şekilde azaltılmasını gerektirmektedir.

ONUR GRUP, çevre dostu çözümler kullanarak asfalt üretmek için sürekli gelişen ve yeni teknolojileri kullanan bir şirkettir.

Asfalta sıcak katkı maddeleri eklenerek, üretimde daha az enerji tüketilir ve bu da çevre üzerindeki olumsuz etkinin azaltılmasına yardımcı olur.

ONUR GROUP aynı zamanda geri dönüşüm ilkesini de kullanmaktadır. Eski asfalt kaplamanın frezelenmesinden sonra elde edilen daha önce kullanılmış asfaltı sıcak ve soğuk karışımlar için geri dönüştürerek çevre projeleri oluşturmanıza olanak tanır.

Toprak, beton, bitüm ve bitümlü karışımlar için uygun test ve karışım seçimi merkez ofiste ve tüm şantiyelerde kalite kontrol laboratuvarlarında yapılarak üretim ve uygulamanın tüm aşamalarının sürekli izlenmesi sağlanmaktadır. ONUR GROUP, TS-EN-ISO 9001 ve ISO 14001 kalite ve çevre koruma belgelerine sahiptir.

Türkiye