Plast ve ONUR GROUP

Ukrayna Plast Ulusal İzci Örgütü

Sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak Onur Grup, toplum için önemli olan girişimleri desteklemeye çalışmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki temel yönlerimizden biri gençlerin desteklenmesi ve spor gelişimidir.

Gençlerin eğitimine ve sporun popülerleşmesine inanıyoruz ve değerlerimizin ve misyonumuzun Plast ile ortak olmasından gurur duyuyoruz. Plast – toplumun bilinçli ve sorumlu liderlerini oluşturan Ukraynalı bir izcilik örgütüdür. Şirketimizin desteği sayesinde 250 çocuk Plast’taki bisiklet kamplarına katılabilecek.

Kaliteli Eğitim

Eğitimin desteklenmesi, ONUR GROUP’un kurumsal sosyal sorumluluğunun vazgeçilmez bir bileşenidir ve şirket, genç neslin eğitim ve öğretim yoluyla büyümesini ve gelişmesini teşvik etmek için aktif önlemler almaktadır. ONUR GROUP, programları ve girişimleri ile öğretim kalitesinin artırılmasına ve eğitim olanaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Şirket, öğrencilere ve okul çocuklarına burslar, hibeler veya diğer finansal destekler ve gençlerin öğrenmelerini ve gelişimlerini teşvik etmeleri için eğitim girişimleri sağlamaktadır.

DİĞER SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Türkiye