ONUR GROUP KSS

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUMUZ (KSS)

KSS, şirketin ürün veya hizmetine karşı tüketicilere, çalışanlara ve ortaklara karşı sorumlu bir tutumudur; Şirketin aktif sosyal konumu, uyumlu bir şekilde bir arada yaşama, etkileşim ve toplumla sürekli diyalog, en akut sosyal sorunların çözümüne katılımdan oluşur.

ONUR GRUP sosyal sorumluluk sahibi bir şirkettir. Sosyal açıdan önemli birçok proje ve girişime katılıyoruz ve misyonumuzun ihtiyacı olanları desteklemek ve onlara yardım etmek olduğuna inanıyoruz.

ONUR GRUP, BM’nin onaylı hedeflerini takip ederek aşağıdaki 5 sürdürülebilir kalkınma ilkesini uygulamaktadır:

1) Kaliteli eğitim

Firmamız uzun yıllardır genç yetenekli insanların kaliteli bir eğitim almalarına yardımcı olmaktadır. ONUR GRUP ekibi üstün yetenekli öğrencilere 3.000’den fazla burs sağlamıştır. Ayrıca okullara ve çocuk eğitim kurumlarına malzeme ve kaynak yardımı sunuyoruz.

2) Güçlü sağlık ve esenlik

Temel amaç, kaliteli tıbbi hizmetlere erişimi sağlamaktır. ONUR GRUP hastanelere, doktorlara ve halka destek sağlamaktadır.

3) İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

ONUR GRUP, faaliyet gösterdiği ülkelerde çeşitli sanayi ve sektörlere yatırım yapma ve geliştirme stratejisini izlemektedir. ONUR GRUP’un sanayi ve sektörlerinin gelişimi, 9.000’den fazla çalışana insana yakışır çalışma koşulları sağlayan ekonomik büyümenin anahtarıdır.

4) İnovasyon ve Altyapı

Altyapı geliştirme, şirketimizin faaliyet alanlarının kritik alanlarından biridir. ONUR GRUP, faaliyetleri sırasında Türkiye, Ukrayna, Hırvatistan, Romanya, Tunus, Moldova, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Ekvator Ginesi ve Türkmenistan’da altyapı projeleri gerçekleştirmiş ve dünya çapında 8.000 km’den fazla yol inşa etmiştir.

5) Sorumlu tüketim
ONUR GRUP, asfalt betonunun üretilmesi için yeni teknolojileri sürekli geliştiren ve kullanan, ekolojik çözümler uygulayan bir firmadır. Asfalta sıcak katkı maddeleri eklenerek, üretimde daha az enerji kullanılır ve bu da çevre üzerindeki olumsuz etkinin azaltılmasına yardımcı olur.

ONUR GRUP şirketi de geri dönüşüm ilkesini kullanmaktadır. Sıcak ve soğuk karışımlar için eski asfalt kaplamaların öğütülmesinden sonra elde edilen daha önce kullanılmış asfaltı geri dönüştürerek ekolojik projelerin oluşturulmasını mümkün kılar.

DİĞER SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Türkiye