Kütüphane ve Eğitim Merkezi

Ordu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi

ONUR GRUP, Ordu Üniversitesi sınırları içerisinde yer alan 1.450 m2 kapalı alana sahip Düriye Çetinceviz Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve 5.407 m2 kapalı alana sahip Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi binasının yapımını üstlenmiştir. Toplam bağış miktarı 2 milyon dolardı.

Kaliteli Eğitim

Eğitimin desteklenmesi, ONUR GROUP’un kurumsal sosyal sorumluluğunun vazgeçilmez bir bileşenidir ve şirket, genç neslin eğitim ve öğretim yoluyla büyümesini ve gelişmesini teşvik etmek için aktif önlemler almaktadır. ONUR GROUP, programları ve girişimleri ile öğretim kalitesinin artırılmasına ve eğitim olanaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Şirket, öğrencilere ve okul çocuklarına burslar, hibeler veya diğer finansal destekler ve gençlerin öğrenmelerini ve gelişimlerini teşvik etmeleri için eğitim girişimleri sağlamaktadır.

DİĞER SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Türkiye