Geri Dönüşüm ve Sorumlu Tüketim

Geri Dönüşüm ve Sorumlu Tüketim

ONUR GRUP, çalışmalarında sıklıkla geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmakta ve bu da Şirket’in atık ve çöpleri azaltmasını sağlamaktadır. ONUR GRUP, kaynaklara sürdürülebilir ve sorumlu bir yaklaşım sergiliyor ve Slow.ly duyduğumuzda ONUR GRUP hemen böyle bilinçli bir işletmeyi desteklemeye karar verdi.

Slow.ly eşsiz malzemelere yeni bir hayat verir! Felsefeleri, her öğenin ilk bakışta göründüğünden daha uzun bir ömre sahip olmasıdır. Slow.ly ile ONUR GRUP, TOUR DE ONUR katılımcıları için artık yamaç paraşütü malzemelerinden çantalar oluşturdu.

İnovasyon ve Altyapı

ONUR GROUP, yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekmekte ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni takip ederek sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmaktadır. Şirket, verimliliğe, ekonomik büyümeye, azaltılmış çevresel etkiye ve altyapı gelişimine katkıda bulunan yeni teknolojilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının öneminin farkındadır. ONUR GROUP, inovasyon ve sürdürülebilir kalkınmaya aktif olarak odaklanmasının yanı sıra, faaliyet gösterdiği yerel toplulukları ve şehirleri destekleme konusunda da önemli bir kararlılık göstermektedir. Şirket, bölgesel kalkınmanın ülkelerin sürdürülebilir büyümesinde çok önemli bir unsur olduğunun farkındadır.

Sorumlu tüketim

ONUR GROUP, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biri olan sorumlu tüketim ve üretime de vurgu yapmaktadır. Şirket, çevresel ve sosyal yönleri göz önünde bulundurarak kaynakları kullanmak ve ürün üretmek için dengeli bir yaklaşımın önemini anlamaktadır.

ONUR GROUP, etkin çalışma yöntemlerini uygulayarak, kaynakları optimize ederek ve atıkları azaltarak, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına katkıda bulunur.

DİĞER SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Türkiye