Çocuk Bayramı

"Dikkat! Çocuklar!" Çocuk Bayramı

ONUR GRUP, Dünya Çocuk Bayramı vesilesiyle Lviv Eğitim Vakfı ve Lviv Kent Konseyi Çocuk İşleri Servisi’nin kampanyasına katılarak “Uyarı! Çocuklar!”

Şehir merkezinde, ONUR GRUP “1.33 Çocuk” yol işaretlerinin bulunduğu bir koridor oluşturulmasına yardımcı oldu ve bunların altına, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamındaki çocuk haklarını ve bu hakların Rus işgalciler tarafından ihlal edildiği gerçeğini hatırlatan bilgilendirme afişleri yerleştirdik.

Çocuk Bayramı, herkesin, yetişkinlerin, ebeveynlerin ve devletin çocuklarımızdan sorumlu olduğunu hatırlatır.

Kaliteli Eğitim

Eğitimin desteklenmesi, ONUR GROUP’un kurumsal sosyal sorumluluğunun vazgeçilmez bir bileşenidir ve şirket, genç neslin eğitim ve öğretim yoluyla büyümesini ve gelişmesini teşvik etmek için aktif önlemler almaktadır. ONUR GROUP, programları ve girişimleri ile öğretim kalitesinin artırılmasına ve eğitim olanaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Şirket, öğrencilere ve okul çocuklarına burslar, hibeler veya diğer finansal destekler ve gençlerin öğrenmelerini ve gelişimlerini teşvik etmeleri için eğitim girişimleri sağlamaktadır.

DİĞER SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Türkiye