ENERJİ

ONUR GROUP Enerji, Ukrayna’daki güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinden oluşan yeşil ve alternatif enerjinin, servis tesisleri de dahil olmak üzere bir yatırım yönüdür.

İstasyonların toplam kapasitesi 150 MW’tır. 300 hektarlık arsalar üzerinde yer almaktadırlar.

Güneş ve rüzgar enerjisi, dünyanın en umut verici ve dinamik yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. ONUR GROUP Enerji’nin stratejisi, küresel Yeşil Enerji stratejisi ile örtüşmektedir. Çalışmanın temel amacı atmosfere zararlı emisyonları azaltmaktır ve ONUR GROUP Enerji “Ukrayna Enerji Stratejisi”ne katkıda bulunmaktadır.

ENERJİ
Türkiye