Emülsiyon & Modifiye Bitüm Plentleri

Bitüm taneciklerinin emülgatör yardımı ile su içerisinde dağılması ile oluşan Bitümlü Bağlayıcı Plentlerden 59 ADET bulunmaktadır.
Türkiye