KVKK AYDINLATMA METNİ

ONUR TAAHHÜT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET VE SAN. A.Ş. ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Onur Taah. Taş. İnş. Tic. ve San. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” alarak anılacaktır.) tarafından şirket çalışan adaylarını aydınlatma amacıyla yapılmaktadır. Şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Şirketimiz ile ilişkili tüm kişisel verileriniz KVKK’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği üzere mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz ile paylaştığınız özgeçmişinizi (CV), Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle:

  • Yeni personel istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
  • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi,
  • Başvuran adayların görüşmeye çağrılması,
  • Başvuran adayların değerlendirilmesi,

Amaçları ile ve şirket web sitemiz aracılığıyla iş başvurusu yapmanız yolu ile topluyoruz.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz sadece hukuki uyuşmazlık durumunda kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile avukatlık bürolarımız ile paylaşılacaktır.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda KVKK 5/2.c maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi doğrultusunda toplanmakta ve işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUNİ HAKLARI

KVKK kapsamında şirketimize başvurarak, kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirketimizin Mustafa Kemal Mahallesi 2118 Cadde B Blok No: 4B/118 06510 Çankaya/Ankara adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden kvkkbasvuru@onurgroup.com  E-posta adresine iletebilirsiniz.

Turkiye