AÇIK RIZA METNİ

ONUR TAAHHÜT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET VE SAN. A.Ş. AÇIK RIZA METNİ

Onur Taahhüt Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi (“Şirket”) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı doğrultusunda hazırlanan “Çalışan Adayı Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni”ni okuyup işlenecek kişisel verilerim ve bu verilerimin; işlenme amacı, hukuki sebebi, yöntemi ve aktarılan kişi grupları hakkında bilgilendirildim.

Açık rıza vermem halinde, açık rızamı her zaman geri alabileceğimi ve bu durumda talebimi Şirket’e, Aydınlatma Metni’nde tarafıma sunulan yollardan biri ile iletmem gerektiğini biliyorum.  Başvuru şekli ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Şirket’in internet sitesinden (www.onurgroup.com) temin edebileceğim “KVKK Bilgilendirme Metni”ni inceleyebileceğimi biliyorum.

Başvurduğum pozisyon için uygun görülmediğim takdirde niteliklerimin daha sonra açılacak yeni pozisyonlar için uygun görülmesi halinde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için tarafımla iletişime geçilmek üzere aydınlatma metnine konu kişisel verilerimin başvurduğum pozisyon ile ilgili olarak süreçlerin sonlanmasından itibaren 12 ay süreyle işlenmesine,

Şirket, sunucuları yurtdışında bulunan elektronik posta sistemi kullanmakta olduğundan ad, soyad ve elektronik posta adresim ile elektronik posta sistemleri üzerinden yaptığım yazışmalara konu olabilecek ve tarafımca alenileştirilen diğer kişisel verilerimin yurtdışına aktarılmış olacağını biliyorum, bu bağlamda şirketinizle gerçekleştireceğim ya da şirketinizin tarafımla gerçekleştireceği elektronik posta yazışmalarına konu olacak kişisel verilerimin şirket, grup şirket veya yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından yurtdışındaki tedarikçimiz Microsoft Corporation’a aktarılmasına,

Referans kontrolü yapılması amacıyla kişisel verilerimin referans olarak bildirdiğim kişiye aktarılmasına ve referans olarak bildirdiğim kişilerden “çalışma performansım, profesyonel tutumum ve işe yatkınlığım” hakkında bilgi alınarak bu bilgilerin işlenmesine,

Kişisel verilerimin uygun pozisyonlar yönünden değerlendirme yapılması ve iletişim kurulması için veri sorumlusu sıfatıyla özel gerçek ve tüzel kişilere aktarılmasına,

Onay veriyorum.

(Lütfen rıza verdiğinize dair seçeneği işaretleyiniz. Burada vereceğiniz rıza(lar), yalnızca özgür iradenize bağlı olarak alınmakta olup rıza vermemeniz başvuru ve değerlendirme süreçlerinizi etkilemeyecektir)

Türkiye